همینجور یهویی دلتنگشم

فقط خدا میدونه چقدر دوستش دارم


من از اینکه تو خوشبختی نه ارومم نه دلگیرم

یه جوری زخم خوردم که نه میمونم نه میمیرم

تمام ارزوم این بود

یه رویایی که شد دردم

یه بار نوبت ما شد ببین چی ارزو کردم

یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته

خدا رو شکر خوشبختی

چقدر این گفتنش سخته

نه اینکه تو نمیدونی

ولی این درد بیرحمه

یه چیزایی رو توی دنیا فقط یک مرد میفهمه

تموم روز میخندم

تمام شب یکی دیگه ام

من از حالم به این مردم دروغای بدی میگمیه چیزایی رو تو دنیا فقط یه مرد میفهمه/ 0 نظر / 15 بازدید