چشمهایت

شعرهایم را میخوانی ...میگویی پیچیده است،قبــــول !
امـــا ...مــن فقط ...چشــــم های تو را مینویــسم ...
تو ساده تر نـگـــاه کــن...
/ 0 نظر / 5 بازدید