گاهی چقدر نوشتن سخته!

چقدر سخته که بخوای نگاهتو،حرفای توی دلتو بنویسی ولی نشه!هرچقدر هم که نویسنده قهاری باشی گاهی این حس بهت دست می ده و کاریش هم نمی تونی یکنی!من امشب ١ همچین حالی دارم!

نمی تونم بنویسم،خیلی حرفها هست که دوست دارم بگم ولی نمی شه!نوشته نمی شه و می مونه تو دلم و ...

فقط ١ چیزی بگم و برم!من خیلی خیلی خوشحالم که صدرا خوشبخته،که صدرا ١ زندگی خوب داره و عاشقانه داره با همسر و نی نی نازش زندگی می کنه...برای من همین کافیه!

/ 1 نظر / 8 بازدید
هانی

چرا به هم نرسیدین؟؟؟؟ جداً با اینکه ازدواج کرده هنوز بش فکر میکنی؟واست مهم نیست که اون با یکی دیگه خوشه؟به این فک میکنی که زنش از این رابطه خیلی دلش میشکنه؟یا شاید اون زنشو بیشتر دوست داشته باشه؟