...

دلتنگش هستم

اما...

نمیدانم کجاست.

ازدواج کرده است یا هنوز...

کاش می شد باز هم با هم بودیم...

دلم.....

/ 0 نظر / 7 بازدید